มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ”

« 1 ของ 3 »

          วันที่ 14 กันยายน 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมครูกลุ่มสาระภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ประจำปีการศึกษา 2565 ในการประกวดแข่งขัน ดังนี้ “การแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสี่และกลอนสุภาพ” “แฟนพันธุ์แท้ภาษาไทย” “Davinci ภาพนี้หนูรู้เลย” “การคัดลายมือ” “วาดภาพระบายสีวรรรคดีไทย” และมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน “เครื่องบินกระดาษพับ ประเภทร่อนนานและประเภทแม่นยำ” การแข่งขัน “ท้าประลองรูบิก” เพื่อชื่นชม สร้างกำลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต