วันที่ 8 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ท้าประลองรูบิก”

วันที่ 8 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ท้าประลองรูบิก”

          วันที่ 8 กันยายน 2565 ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ท้าประลองรูบิก” จัดโดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ NU Canteen ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 16 คน โดยเด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถในการเล่นรูบิกให้กับพี่ ๆ นิสิตในมหาวิทยาลัยได้ชื่นชมความตั้งใจและความน่ารักของน้อง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม มาให้กำลังใจและรับชมความสามารถของเด็ก ๆ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณกิจกรรมดี ๆ จากกองกิจการนิสิต ที่เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้มาแสดงความสามารถในครั้งนี้