แต่งตั้งประธานนักเรียนคนแรกของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งประธานนักเรียนคนแรกของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

          วันที่ 10 ตุลาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แต่งตั้งประธานนักเรียนคนแรกของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมมอบสายสะพายและช่อดอกไม้ให้กับ เด็กหญิงจิตฏาภัสสิ์ ยศสมบัติ (โบอิ้ง) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ชนะการเลือกตั้งประธานนักเรียนที่ผ่านมา จากพรรค UND (United NUDS Democratic) พร้อมด้วยคณะที่จะดำรงตำแหน่งและดำเนินการตามนโยบาย ในปีการศึกษา 2565