ขอแสดงความเสียใจและขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง 🤍 กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความเสียใจและขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้ง 🤍 กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์สะเทือนใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู