ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ประเพณีลอยกระทง 2565

ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ประเพณีลอยกระทง 2565

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 NUDS ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย “ประเพณีลอยกระทง” นำโดยอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 “NUDS Loy Krathong 2022” ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยคุณครูและเด็ก ๆ ที่แต่งกายด้วยชุดไทยและชุดพื้นเมืองตามประเพณีของไทยอย่างสวยงามเป็นที่น่าประทับใจ กิจกรรมในวันนี้ เด็ก ๆ ได้รู้จักความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง พร้อมทั้งได้ร่วมรำวงประกอบเพลงไทย และสนุกสนานไปกับกิจกรรมการละเล่นของไทย ไม่ว่าจะเป็น มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร จากนั้นเด็ก ๆ ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย โดยได้นำกระทงประดิษฐ์จากขนมปังปลาสีสันสวยงามมาลอยในสระน้ำจำลองของโรงเรียน กิจกรรมในวันนี้ เด็ก ๆ ได้รู้จัก สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่และส่งต่อให้เด็ก ๆ รุ่นต่อไปได้อย่างมีคุณค่า