นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการจัดแสดงงานศิลปะ “ปั้น ดิน อวด ดี”

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการจัดแสดงงานศิลปะ “ปั้น ดิน อวด ดี”

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการจัดแสดงงานศิลปะของตนเองที่ได้จัดทำขึ้นในรายวิชาศิลปะ เป็นผลงานเครื่องเคลือบดินเผา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาศิลปะให้กับเด็ก ๆ โดยผลงานดังกล่าวได้นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ปั้น ดิน อวด ดี” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานจากนักเรียน และนิสิต ในรายวิชาเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น (วิชาเลือกเสรี) ที่มีเอกลักษณ์และรูปแบบเฉพาะ จำนวนกว่า 200 ชิ้น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานของนักเรียนและผลงานอื่น ๆ ได้ที่นิทรรศการ “ปั้น ดิน อวด ดี” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ในวันและเวลาราชการ) า