📢 ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ทางโรงเรียนมีกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านระบบ Mobile Banking

🗓 วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2565

📌 ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3

ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 12,000 บาท

📌 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,000 บาท

– ค่าธรรมเนียมพิเศษ 1,500 บาท

รวม 15,500 บาท

📲 วิธีการชำระเงิน

1.เข้าลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

https://www.reg2.nu.ac.th/registrar/print_nubillpayment-nuds.asp 

2.ค้นหารายชื่อนักเรียนที่ต้องการชำระเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียนและจำนวนเงินก่อนทำการชำระเงิน

3.สแกน QR Code ในใบแจ้งหนี้และชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร