ประมวลภาพกิจกรรม “กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2566 Merry Christmas and New Year Party 2023” 🎄🎉🎈

ประมวลภาพกิจกรรม “กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2566 Merry Christmas and New Year Party 2023” 🎄🎉🎈

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม “กิจกรรมสุขสันต์วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2566 Merry Christmas and New Year Party 2023” ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อยและอาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง “ฉันทนา เซนเซ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ และ Mr.Takunori Kobayashi “โนริ เซนเซ” ร่วมพิธีเปิด กล่าวอวยพรและชมการแสดงร้องประสานเสียงเพลงภาษาญี่ปุ่นของตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อีกทั้ง มีการแสดงสุดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยการแต่งกายแฟนซี สีสันสวยงามตามเทศกาลคริสต์มาสของเด็ก ๆ นอกจากนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้ประสบการณ์เป็น “นักธุรกิจตัวน้อย” เปิดร้านค้าขายอาหาร สินค้าและเกมส์ชิงรางวัลมากมาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจ ปิดท้ายความสนุกด้วยการจับฉลากแลกของขวัญกับคุณครูและเพื่อนร่วมชั้น รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ 2566