Happy New Year 2023 🎁🎉

Happy New Year 2023 🎁🎉
May this New Year bring new hopes, success, health, and pleasure in your life.
สวัสดีปีใหม่ 2566 ✨
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอส่งความปรารถนาดี เนื่องในวันดีปีใหม่นี้ ขอให้พบแต่ความสงบสุข ความรัก และความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่นี้