วันที่ 6 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

          วันที่ 6 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 ในครั้งนี้