กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

          วันที่ 11 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 และมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม “โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ” (3rd TESET – Thailand English Skills Evaluation Test) เพื่อชื่นชม สร้างกำลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต