ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566

          ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียน ในวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายตามระดับชั้น ดังนี้
📌 ระดับชั้นอนุบาล : จัดกิจกรรม NUDS Kids Curiosity Day ความอยากรู้ อยากเห็นสร้างได้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดกิจกรรม บรรยากาศเต็มไปด้วยเด็ก ๆ ที่แต่งกายด้วยชุดตามอาชีพที่ชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นคุณครู แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ วิศวกร นักกีฬา นักดับเพลิง แอร์โฮสเตส นักบินอวกาศ สาวยาคูลท์ และได้รับเกียรติจากวิทยากรในสาขาอาชีพต่าง ๆ มาให้ความรู้กับเด็ก ๆ ในหัวข้อ การเรียนรู้และรู้จักอาชีพต่าง ๆ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม ดังนี้ ชั้น อ.1/1 พันตำรวจ​โท​ธนวัฒน์​ ไวกสิกรรม
ชั้น อ.1/2 นางวรารัตน์ สายคำทอน
ชั้น อ.2/1​ นางสาวประชาภรณ์ ประจำเมือง
ชั้น อ.2/2​ นางโสภาพรรณ บริรักษ์สราวุธ
ชั้น อ.3/1 นายอดุลวิทย์ กระแสลาภ
ชั้น อ.3/2 นางสาวกัลย์กนิต พิสมยรมย์
📌 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 : จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เช่น แนะนำอาชีพในฝันสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมนันทนาการ (เหยียบลูกโป่ง/ เก้าอี้ดนตรี/ ส่งบอลสามัคคี) ตอบคำถามชิงรางวัล และแจกขนมพร้อมไอศกรีมให้กับนักเรียน
📌 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดกิจกรรม โดยได้จัดกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย พร้อมทั้งได้แจกไอศกรีมและเครื่องดื่มให้กับนักเรียน