ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคีติกา ผลนิโครธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล ”ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1” ประเภทซอด้วง ระดับประถมศึกษา

Loading

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงคีติกา ผลนิโครธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล ”ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1” ประเภทซอด้วง ระดับประถมศึกษา จากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา