🎉ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชยากรณ์ หลิมศิริวงษ์ ชั้น ป.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (บัญชีตัวจริง)

Loading

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายชยากรณ์ หลิมศิริวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย พิษณุโลก (บัญชีตัวจริง)