🎉ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกชการ ปิยกุลมาลา ชั้น ป.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (บัญชีตัวสำรอง)

Loading

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกชการ ปิยกุลมาลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย พิษณุโลก (บัญชีตัวสำรอง)