🎉ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤตภาส สำราญวงค์ ชั้น ป.6/2 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (บัญชีตัวสำรอง)

Loading

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤตภาส สำราญวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย พิษณุโลก (บัญชีตัวสำรอง)