กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math in the Garden

Loading

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math in the Garden

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Math in the Garden โดยพี่นิสิตเอกคณิตศาสตร์ ภายใต้การนำของดร. อาทร นกแก้ว นำนิสิตในรายวิชา การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษา มาออกแบบการเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับการสร้างมโนทัศน์คณิตศาสตร์ ด้วยกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ที่นำมาบูรณาการในสถานการณ์จริง และการใช้ technology Micro:bit มาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือวัดและสื่อการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้วิธีหามุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม เรียนรู้วิธีการสร้างเครื่องมือวัดมุมและการใช้งาน ความรู้เรื่องพื้นที่สู่การแก้ปัญหาจริง การใช้ข้อมูลและเหตุผลสู่การวิเคราะห์หาตัวคนร้าย เรียนรู้การวัดพื้นที่และเส้นรอบรูป รูปเรขาคณิตกับทักษะการแก้ปัญหา อัตราส่วนทศนิยมสู่การประมาณความลาดเอียง การวัดและการนำเสนอข้อมูล การประมาณพื้นที่ทักษะการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือจำกัด อ่านแผนที่แกะรอยหาคนร้าย การเรียนรู้เรื่องปริมาตรและทักษะการให้เหตุผล กราฟการสั่นและการทดสอบโครงสร้างจากสามเหลี่ยม
#MathEdNU x Naresuan University Demonstration School - NUDS
#MathInTheGarden