ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลรับจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) 🅽🅴🆆💥

ประกาศโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลรับจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
 
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสาร :