🎉ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายหอมดิน สมกุล 🏆ทำสถิติลำดับที่ 5 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (ประเภทร่อนนาน)

Loading

🏫โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย หอมดิน สมกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
🏆 ทำสถิติลำดับที่ 5 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (ประเภทร่อนนาน) และได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันในระดับประเทศ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต่อไป
🧪🧬งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566 “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG : BIO-Circular-Green Economy" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร