กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า”

Loading

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า"

          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 62 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับพลังงานรถไฟฟ้า" ณ สถานีขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองอาคารสถานที่ ดังนี้ 1. นายสมศักดิ์ จันทราคีรี เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล สถานีขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. นายประเสริฐ ธูปส้มซ่า นายท่า สถานีขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความรู้เรื่องพลังงานรถไฟฟ้ากับนักเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้า พาไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟฟ้า สาธิตการทำงานของรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย อีกทั้ง นักเรียนได้นั่งรถไฟฟ้าชมเส้นทางการเดินทางรถภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์การใช้รถสาธารณะ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องรถไฟฟ้า