ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง)

Loading

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง)

          วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) นำโดย นางสาวจุฑามาส ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมผู้ร่วมคณะจำนวน 9 ท่าน ในการเข้าศึกษาดูงาน ส่วนของฝ่ายประถมศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย, เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารเรียน Infinity ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของโรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (หนองช้าง) ต่อไป