🗓ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

📢 ประกาศ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และ เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 🗓
หมายเหตุ : ตารางสอบปลายภาครายวิชา ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 🧡