กิจกรรม NUDS Speaking Class ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Loading

          วันที่ 17 มกราคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม NUDS Speaking Class โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีนางสาวมธุรส โอภาษี เป็นครูผู้สอนและดูแลกิจกรรม กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ค่าของเงินและการใช้เงินในชีวิตประจำวันจากประสบการณ์จริง โดยให้นักเรียนทดลองนำเงินในจำนวนที่คุณครูกำหนดไปซื้ออาหารตามภารกิจที่ตัวเองได้รับกับผู้ปกครองที่มาเปิดร้านขายของ ไม่ว่าจะเป็น ของทานเล่น ลูกชิ้น เครื่องดื่ม แซนวิช ช็อคโกแลตฟองดูว์ ซูชิ กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะการใช้เงินในชีวิตประจำวันจากกิจกรรมนี้อีกด้วย ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีประโยชน์กับนักเรียนในครั้ง