ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ “ระดับประถมศึกษา”

Loading

          วันที่ 18 มกราคม 2567 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนพร้อมร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ “ระดับประถมศึกษา” โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 ได้แก่ เด็กชายกานปีติ พรณรงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6