ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถร้องเพลงและเต้น ในงาน MED NU Health Expo 2024

Loading

          วันที่ 19 มกราคม 2567 คณะครูนำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความสามารถร้องเพลงและเต้น ในงาน MED NU Health Expo 2024 “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival : Creating a Healthier Society เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์