🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษฎิ์ธนทัต ธูปหอม นักเรียนระดับชั้น อ.2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโด CMU Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤษฎิ์ธนทัต ธูปหอม นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ Class C รุ่นอายุ 5-6 ปี น้ำหนัก 18-20 kg จากการแข่งขันเทควันโด CMU Open ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567