🎉 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัญญพัชร จันทรไกรโรจน์ นักเรียนชั้น อ.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขัน Nathtachai Taekwondo Championship Ayutthaya 2024

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัญญพัชร จันทรไกรโรจน์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทยุวชน หญิง อายุ 5-6 ปี น้ำหนักไม่เกิน 18 กก.
จากการแข่งขัน Nathtachai Taekwondo Championship Ayutthaya 2024
ณ THE HALL ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา