นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เรียนทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

          วันที่ 7 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โดยการดูแลของครูพลศึกษา ครูประจำชั้นและบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น เริ่มจากการวอร์มร่างกาย, การฝึกตีขาและเตะขาในน้ำ การฝึกหายใจใต้น้ำ และการใช้อุปกรณ์บอร์ดว่ายน้ำ