ประมวลภาพกิจกรรม “โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานของเครื่องเล่น” Dreamworld

Loading

          วันที่ 8 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานของเครื่องเล่น นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ฯ ณ สวนสนุกดรีมเวิร์ล ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานของเครื่องเล่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เคเบิลคาร์, รถบัมพ์, แกรนด์แคนยอน ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านฟิสิกส์ไปพร้อมๆกับความสนุกจากการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิด