ประมวลภาพกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2566

Loading

          วันที่ 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้เยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้เข้าไปกราบสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อมาได้นั่งรถไฟฟ้าชมสถานที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร และได้เข้าเรียนรู้ด้านศิลปะ ที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ทำให้นักเรียนได้รู้จักผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น งานศิลปะภาพวาด งานปั้น รู้จักผ้าไทยในยุคต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ผ้า พร้อมทั้งได้ร่วมสนุกกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัลจากทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย