📢ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Loading

📢 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 🏫
เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 🗓