🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัลย์นัดดา​ เพ็งพรวัฒนะ นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัลเหรียญทองทั้งหมด​ ​4​ รายวิชา​

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัลย์นัดดา​ เพ็งพรวัฒนะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทั้งหมด​ ​4​ รายวิชา​
1.Advanced English​ ระดับประถมต้น​
2.วิชาภาษาอังกฤษ​ ระดับชั้น​ ป.1​
3.วิชาคณิตศาสตร์​ระดับชั้น​ ป.1​
4.​วิชาภาษาไทย​ระดับชั้น​ ป.1​
จากการสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้จากเสริมปัญญาประจำปีการศึกษา​ 2566​ ระบบออนไลน์