🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายติณณสีห์ บุรกิจภาชัย นักเรียนระดับชั้น ป.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการ The 3rd TAECHEW TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายติณณสีห์ บุรกิจภาชัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เกราะน้ำเงิน ประเภทต่อสู้-ชาย น้ำหนัก 20-22 KG จากการแข่งขันเทควันโดรายการ The 3 rd TAECHEW TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2024