ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

Loading

NUDS Welcome back to school
          ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในวันนี้ 🌈 ✨ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 🎉