มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทร์สมบัติ นักเรียนชั้น ป.6 ได้รางวัล “Word Challenger”

Loading

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จันทร์สมบัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัล "Word Challenger" Level 3 จาก Thailand Champion Round,Thailand Spelling Bee,TSB2023