🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงผัลย์ศุภา ทองแท้ นักเรียนระดับชั้น ป.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันเทควันโด

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงผัลย์ศุภา ทองแท้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทต่อสู้-หญิง อายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 20 กก. จากการแข่งขันเทควันโด Master NU Taekwondo Championship 2024