กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและการให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมการออกกำลังกาย

Loading

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นักเรียนประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและการให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน รักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นออกกำลังกายและมวยไทย และมีการแจกเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตมอลล์ตราไมโลให้แก่นักเรียน