📢 เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ปีการศึกษา 2565

🏫 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

📢 เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ประจำปีการศึกษา 2565

ที่เป็นบุตรธิดา “ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร” หรือ “ของบุคคลทั่วไป”

🗓 ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม 2565
📌 ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่าง
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
 
🔸 ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 50 คน
      🗓 ประกาศรับสมัคร     🗓 ใบสมัคร
 
🔸 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน
🔸 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 คน
       🗓 ประกาศรับสมัคร   🗓 ใบสมัคร
 
 
🔸 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน
🔸 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 50 คน
👉🏻 ส่งเอกสารการสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้
1. สมัครแบบ Online ผ่านทาง E-mail : nuds@nu.ac.th
ระหว่างวันที่ 17 – 31 มกราคม 2565
2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งมาที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
ในระหว่างวันที่ 17 – 31 มกราคม 2565
3. ส่งเอกสารการสมัครพร้อมยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในระหว่างวันที่ 17 – 31 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)