รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท

📢 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท

  1. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา

📝 ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) ณ หน่วยบุคคล งานธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ในวันและเวลาราชการ)

📌 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 📌

👉🏻 http://www.nuds.nu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/recruit-university-staff.pdf

ใบสมัคร 📄

👉🏻 http://www.nuds.nu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/form-06.pdf

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

📞 เบอร์ 055-968-869