📢ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู จำนวน 9 อัตรา

📢ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู จำนวน 9 อัตรา สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(อนุบาลและประถมศึกษา) อัตราเงินเดือน 19,950 บาท

  1. ครูอนุบาล จำนวน 3 อัตรา
  2. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
  3. ครูประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  6. ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

📝 ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) ณ กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ในวันและเวลาราชการ)
📌 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 📌

รายละเอียดการรับสมัคร 📄

https://www.personnel.nu.ac.th/…/work/center/2565/62.pdf

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

📞 เบอร์ 055-968-869