📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง ครู จำนวน 9 อัตรา สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
ตำแหน่ง ครู จำนวน 9 อัตรา
สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

  1. ครูอนุบาล จำนวน 3 อัตรา
  2. ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
  3. ครูประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  4. ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. ครูภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  6. ครูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

📌 กำหนดการสอบภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 🗓

📍 หมายเหตุ:

ผู้เข้าสอบกรุณาปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อใช้จัดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ที่แนบท้ายประกาศ

👉🏻 ประกาศรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม :

https://www.personnel.nu.ac.th/…/work/center/2565/65.pdf

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

📞 เบอร์ 055-968-869