ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

« 1 ของ 5 »

          เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนได้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โดยมีพี่ ๆ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้ เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ STEM เรื่องจรวดจิ๋ว เมฆ ลูกข่างมหัศจรรย์ เครื่องร่อนวงแหวน และวัฏจักรแมลง เรียนรู้ผ่านนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานและอวกาศ ธรณี เกมคณิตคิดเร็ว ที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กัน
กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ เพลินเพลินไปกับวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนแล้ว นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยของเรายังเกิดการสังเกตและการตั้งคำถามซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ดี ทั้งนี้ เด็ก ๆ ยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ได้อีกด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกเป็นอย่างสูงที่เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้อันล้ำค่าให้กับเด็ก ๆ จุดประกายความคิดให้กับนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยของเรา