ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณภัทร ไชยพานิช(น้องริว) คว้ารางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟระดับโลก 🏌️

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณภัทร ไชยพานิช (น้องริว)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 คว้ารางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟระดับโลก 🏌️

         โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณภัทร ไชยพานิช (น้องริว) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 คว้ารางวัลจากการแข่งขันกอล์ฟระดับโลก 🏌️
🎉 Congratulations to Naphat Chaipanich (Riw) from Grade 5/2 for winning awards at world golf tournaments.