ประมวลภาพวันที่ 16 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา “NUDS ช้างน้อยเกมส์” ประจำปี 2565

ประมวลภาพวันที่ 16 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "NUDS ช้างน้อยเกมส์" ประจำปี 2565

          ประมวลภาพวันที่ 16 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "NUDS ช้างน้อยเกมส์" ประจำปี 2565           วันที่ 16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ การแข่งขันกีฬา "NUDS ช้างน้อยเกมส์" ประจำปี 2565 กิจกรรมในวันนี้ (16 ธ.ค. 65) ประกอบด้วย กิจกรรมเชียร์ทีมสีฟ้า "Ocean Blue" และสีชมพู "Celebrate Pink" กิจกรรมนันทนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง ได้แก่ เก้าอี้ดนตรี ชักเย่อ เกมส์ AEIOU และวิ่งเปรี้ยว ลำดับสุดท้ายคือ พิธีปิดการแข่งขันกีฬา NUDS ช้างน้อยเกมส์ ประจำปี 2565 นำโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารของโรงเรียน ได้มอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬา และถ้วยรางวัลขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นความรัก ความสามัคคี การมีน้ำใจนักกีฬาและการช่วยเหลือ-ร่วมมือกันทั้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งกำลังใจและแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้
- ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนับสนุนนิสิตเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันกีฬาและดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15-16 ธันวาคม 2565
- คณะผู้ปกครองที่สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม อาหาร ขนม เครื่องดื่มสำหรับบุคลากรและนักเรียน
- คณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนบุคลากรเพื่อเตรียมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- กองอาคารและสถานที่ สนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมและบุคลากรดูแลการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม
📸 ขอบคุณเครดิตภาพจาก : งานสนับสนุนการเรียนรู้ ผู้ปกครองของนักเรียน และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร