การใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Library สำหรับนักเรียน

🏫 นักเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Library ได้อย่างไร? 📚
🕖 เวลาเปิดให้บริการ
📆จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 20.30 น.
📅เสาร์ – อาทิตย์ 9.30 – 17.30 น.
❌ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์❌