กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและการแสดงทางวิทยาศาสตร์

Loading

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและการแสดงทางวิทยาศาสตร์

          วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา), การแข่งขันคณิตคิดเร็ว, การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา, การประกวดการทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับอนุบาล), การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (Science Show), การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (ประเภทร่อนนาน) และการแสดงการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา Science Talk เพื่อชื่นชม สร้างกำลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัด ความสนใจของตนเองต่อไป