🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปริยากร คริเสถียร นักเรียนชั้น ป.4 ได้รางวัลจากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
🎉 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปริยากร คริเสถียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รางวัลจากการแข่งขันเทควันโด พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก และอาจารย์ต่อย วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 2 รายการ 🥋 ดังนี้
1.เหรียญทอง 🥇 รายการ POOMSAE INDIVIDUAL BLUE BELT(คู่) 9-11 YEAR OLD
2.เหรียญเงิน 🥈 รายการ POOMSAE INDIVIDUAL BLUE BELT(เดี่ยว) 9-11 YEAR OLD