ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จำนวน 2 อัตรา


นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


สมัครด้วยตนเองได้ที่ : กองการบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


สามารถคลิกดูรายละเอียด