ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ : กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ