ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

1. ติดต่อวัดตัวเพื่อสั่งตัดชุดเครื่องแบบนักเรียน
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 (ทางโรงเรียนจะแจ้งสถานที่ให้ทราบภายหลัง)
2. รายงานตัวนักเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่เบอร์ 055-968866-70


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

*** ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่ไม่ได้มาในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์